Interpelacja Nr 12/2024 w sprawie poprawy stanu technicznego przystanku autobusowego na os. Wióry w Ćmielowie.