Interpelacja Nr 14/2024 w sprawie wniosku o dokonanie ekspertyzy mostu na rzece Ćmielówka w m. Brzóstowa w pasie drogi gminnej nr 138038T