Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 49/2024 z dnia 07 maja 2024  r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń