Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2024 z dnia 07 maja 2024  r. w sprawie upoważnienia Podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.