POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Gm. Ćmielów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Dom Kultury w Ćmielowie ul. Rynek 50 27-440 Ćmielów Sala widowiskowa

Termin: 21 maja 2024 r. o godz. 12:00