Protokół Nr LXXXVI/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2024 r.