Petycja Nr 2/2024

Petycja z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zapoznania się Decydentów z cytowanym protokołem NIK LKI.430.003.2019 Nr ewid.74/2019/P/19/072/LKI wydatki związane z promocją - w Gminach

Wnioskodawca Osoba Prawna:

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0001 007 117

www.gmina.pl

 

Przedmiot petycji:

 

Petycja z dnia 28.05.2024 r. W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  w sprawie szczegółowego zapoznania się Decydentów z cytowanym protokołem NIK LKI.430.003.2019 Nr ewid.74/2019/P/19/072/LKI wydatki związane z promocją - w Gminach oraz o przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach.

 

Data złożenia petycji: 28.05.2024 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.