Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 57/2024 z dnia 07 czerwca 2024  r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.