Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 58/2024 z dnia 11 czerwca 2024  r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Ćmielowie oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Ćmielowie