Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2024 z dnia 11 czerwca 2024  r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko  urzędnicze: Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Budżetowej