Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VIII/55/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.