Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/60/2007 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Ćmielów".