Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/65/2007 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Ćmielów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich wypłacania.