Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.