Symbol:
72240

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 72, ust. 2 oraz art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543).

Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 14 dni od zawiadomienia o zbyciu - w formie wezwania do zapłaty


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Brak

Dokumenty
Uchwała Zarządu Miasta o ustaleniu wysokości I. opłaty (od 15% do 25%),
Akt notarialny dotyczący zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółdzielnię, związek spółdzielczy, bądź osobę prawną - przed upływem 10 lat od jego ustanowienia,
Operat szacunkowy ustalający wartość nieruchomości na dzień jej zbycia,