Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/75/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2008 - 2011.