Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/79/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2008 - 2011.