Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/80/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie: realizacji z innymi podmiotami projektu pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski".