Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/84/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie do reprezentowania Rady Miejskiej w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Opatowie syg.akt. II K 124/06