Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/98/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.