Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/99/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na rok 2008.