Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/100/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.