Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.