Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/103/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.