Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/107/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.