Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/108/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.