Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/113/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.