Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/114/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.