1. Aneta Wilczak - Przewodnicząca
2. Bożena Moskal - Wiceprzewodnicząca
3. Piotr Cieśniewski

4. Edyta Maruszczak

5. Piotr Paszyński