Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVII/119/2008 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 września 2007 roku w sprawie realizacji z innymi podmiotami projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski".