Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVII/121/2008 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/34/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.