Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/123/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na rok 2008.