Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/129/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: przyznania Burmistrzowi Ćmielowa mgr inż. Jan Kuśmierz przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007.