Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/130/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: przyznania wypłaty nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Ćmielowa Pana Jana Kuśmierza za 30-letni okres pracy.