Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/131/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ćmielowa mgr inż. Jan Kuśmierz