Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/132/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym odpłatności za korzystanie z posiłków.