Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/133/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.