Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/149/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/77/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty targowej.