Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/152/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Ćmielów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"".