Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/177/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.