Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/178/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalnść Burmistrza Ćmielowa.