Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/179/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej.