Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/186/2008 z dnia 29 października 2008r. w sprawie: przystąpienia gminy Ćmielów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.