Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/194/2008 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów.