Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/200/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.