Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/201/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.