Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/202/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.