Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/203/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.