Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/204/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.