Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/206/2008 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia cen i opłat  za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej wykonywane przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na rok 2009.